Hey,long time no c!

Welcome!

    欢迎来到Long Time No C,本博客暂时测试运行,随时可能因更换主题、安装插件等原因暂停运行,如有不便敬请谅解。